.::ارتباطات::.

لباس و مد در جهانی شدن

سه شنبه 11 بهمن 1384

نویسنده: معصومه شهبندی | طبقه بندی:جهانی شدن، 

یا حق

جهانی شدن ارتباطات – دکتر عاملی

جهانی شدن و لباس

 

*** آیا روند جهانی شدن بر  نوع لباس پوشیدن و انتخاب های مردم اثر گذار هست یا نه ، به طور خاص در ایران و فرهنگ ایرانی چه تاثیری داشته است  ؟

یکی از مهمترین  مقوله های که تحت تاثیر جهانی شدن قرار گرفته است پوشش لباس مردم و مد گرایی می باشد ، با اینکه این ، یک اثر ملموس و بصری  ِ جهانی شدن می باشد ، در جامعه ایران مورد توجه چندانی قرار نگرفته است و جاهایی هم  که گه گاه در  مورد آن سخنی به میان آمده است به دلیل محدودیت هایی که در پوشش ایرانی با توجه دین و مذهب وجود دارد می باشد. حتی زمانی که بحث لباس ملی و مد در کمیسیون فرهنگی مجلس مطرح  شد ، نه به دلیل توجه به روند جهانی شدن و اثر رسانه های غربی بر نوع پوشش بلکه به دلیل محدودیت های دینی و منافاتی که با آن داشته ، بوده است.

ابتدا باید چند مفهوم کلیدی که در این مقاله در مورد آن ها حرف زده شده است را تعریف کرد:

1.      فرهنگ

همه‌ی معناهای مختلف فرهنگ از واژه‌ی لاتینی Cultivate ریشه می‌گیرند. خود این واژه هم معناهای متعددی دارد كه كشت و زرع زمین و پرورش (زنبور عسل، ماهی، كرم ابریشم و …) از جمله‌ی آنهاست .فرهنگ نه چنان یک شیوه‌ی زندگی متمایزكننده‌ی انسان از حیوانات دیگر، بلکه یک شیوه‌ی زندگی جمعیتی معین و متمایزكننده‌ی گروه‌ها و اجتماع‌های مختلف از یكدیگر است. (گل محمدی ، 2005 )بنابراین می‌توانیم از فرهنگ یک جماعت، یک ملت، یک قبیله، یک گروه مذهبی و یا حتی یک قاره سخن بگوییم. از این منظر، هر فرد خاص محصول فرهنگی خاص است كه در آن زندگی می‌كند و  امروزه این زندگی تنها در بعد مکانی معنا نمی یابد بلکه بعد مجازی ای هم یافته است که به وسیله گسترش ارتباطات از طریق رسانه ها تقویت می شود. به عقیده گلنر[1][1] یک اجتماع بخشی از جمعیت یک نوع (انسان) است كه هر چند با همنوع‌های خود در خصوصیات منتقل شده به صورت ژنتیكی شریك هستند، اما به واسطه‌ی برخی ویژگی‌های اضافی از آن جمعیت گسترده‌تر متمایز می‌شوند.فرهنگ به شیوه زندگی اعضا یک جامعه معین - عادات و رسوم آنها ، همراه با کالاهای مادی که تولید می کنند- مربوط می شود ( گیدنز ، 56:1989 ) و با توجه به این تعریف لباس هم جزیی از آداب و رسوم می باشد و هم اینکه در بخش تولید کالای مادی جای می گیرد .

2.      لباس

انسان های اولیه از برگ و پوست حیوانات و ..برای پوشاندن تن خود و همچنین  حفاظت در برابر سرما و گرما استفاده می کردند . به مرور زمان از آنجایی که ذوق هنری و زیبایی  شناسی انسان بر خیلی از اجزاء پیرامونی اش موثر بوده است پوشش و لباس نیز از این امر مبرا نبوده و نقش این زیبایی شناختی و هنر، تجلی گاهش لباسی شد که همیشه همراه انسان بود .

آب و هوا ، کار و پیشه و جنگ و تحولات اجتماعی از عوامل موثر در لباس بوده است ( مشیر پور 17:1345) . به غیر از این عناصر نقش مراسم سنتی و فرهنگی نظیر مناسک مذهبی ، جشن ها و سوگواری ها در نوع و شکل و حتی رنگ پوشاک نیز ، بی تاثیر نیست ( متین ،12:1383)

بشر در زندگی اجتماعی خود ، به منظور ایجاد ارتباط و رساندن پیام دلخواه از " نشانه " هایی استفاده می کند .یکی از مشهود ترین این نشانه ها پوشاک است که زبان خاص خود را دارد و از ابزار های کارآمد و موثر در پیشبرد هر گونه هویت سازی و هویت پردازی می باشد ( متین ،47:1383)

هویت به عنوان یک مفهوم ارتباطی که وسیله ای برای شناخت تشابه ها و تفاوت ها است ، به ریشه های زندگی و روش ها و منش ها که با آنها زندگی می کنیم گره خورده است (عاملی ،44:1383) لباس در این متن می شود نمود بصری از هویت فرد .

هر فرد با توجه به نوع بینش و تفکر خود  پوششی را می پسندد ، سلیقه ها متفاوت است . به مرور زمان این امر بیشتر نمود یافت ، بدین معنا که هر صنف ، گروه و طبقه با توجه به بینش و تفکر  برای خود تیپ خاصی پیدا کردند . لباس نمودی از فرهنگ فرد شد.

حالا دیگر هدف از پوشش لباس تنها حفاظت نیست بلکه به غیر از بعد زیبایی نشانگر شخصیت و هویت افراد هم می باشد و به نوعی می توان گفت طبقه اجتماعی ، قدرت و نفوذ افراد را با زبان فصیح و شیوا پوشاک می توان  فهمید .

3.      مد و مد گرایی

مد امری پویا و مبتکرانه است و معمولا سبك‌هایی را از فرهنگ‌های گوناگون وام می‌گیرد در گذشته این گونه بوده است که طبقات متمول مد را ایجاد می کرد و طبقات فرودست مد را تقلید می کرد.طبقات ثروتمند برای اینکه تفکیکی از طبقات فرودست داشته باشد دائم در حال تغییر و تحول مد بودند."به عقیده زیمل : مد هم میل به گرد هم آمدن و اجتماع با دیگران را ارضاء  می کند و هم میل به جدایی و ممتاز بودن از دیگران را "( استوتزل،285:1354)

در نگاهی بدبینانه، اکنون در سطح جهان مد به گونه ای درآمده است که طبقات متمول جای خود را به کشورهای توسعه یافته داده اند و طبقات فرودست به کشورهای در حال توسعه.

ایران هم در این میان به عنوان کشوری درحال رشد، همان گونه که در عرصه های فرهنگی از کشورهای توسعه یافته تقلید می کند، در عرصه مد هم به تقلید از این کشورها می پردازد.

با توجه به تعاریف ارائه داده شده لباس جزئی از فرهنگ می باشد ، مدی که رواج می یابد می تواند نمودی از فرهنگ باشد حال خودی یا غیر خودی .

جهانی شدن ـ كه جهانی شدن فرهنگی جزء اصلی و جدایی‌ناپذیر آن است ـ نوعی فرایند و تحول دیالكتیكی را سبب می‌شود. در این بین جایگاه کشورهای مختلف متفاوت است (گل محمدی ، 2005)، برخی فرهنگ‌ها به آسانی در برابر فرهنگ جهانی با فرهنگ‌های دیگر مستحیل می‌شوند. برخی دیگر موضعی سرسختانه و ستیزآمیز نسبت به فرهنگ مهاجم اتخاذ می‌كنند. شماری از فرهنگ‌ها به همزیستی مسالمت‌آمیز تن می‌دهند و تعدادی هم گفت‌وگو و تبادل فرهنگ را گریزناپذیر می‌دانند.

در برخی از کشور ها افراد دائما در حال قرض گرفتن و تقلید هستند ، نوع پوشش و لباس آنها را تنها شیوه غربی و به بیانی امریکایی شدن در بر گرفته است و برخی با وجود همه سختی هایی که فرهنگ کهن دارد به آن چسبیده و آن را رها نمی کنند .نوع خاص پوشش هایی که در قبایل وجود دارد با همه سختی و مشکل بودن هنوز پابند آن هستند . در این بین حالت میانه ای نیز وجود دارد که ترکیبی می باشد مثلا مدل و نوع آن را از یک فرهنگ دیگر می گیرند و با فرهنگ خود ترکیب می کنند . مثل ابریشم بافی های روسری های ایتالیایی که با زر بافی و نقش ترمه فرهنگ ایرانی ترکیب شده و مدل جدیدی را به وجود آورده است

عمق و تاریخ فرهنگ کشورها در به وجود آمدن انواع موضعگیری ها بی تاثیر نیست . البته تنها داشتن قدمت تاریخی و اجتماعی کافی نیست . فرهنگ هر اندازه هم که اصیل باشد اگر همراه با شناخت و خود آگاهی نباشد اهمیتی ندارد ." ارتباط اجتماعی منشاء فرهنگ است "( ساروخانی ،29:1382) در نتیجه ، رشد ارتباط اجتماعی برای تعالی و شکوفایی فرهنگ لازم است.

فرایند جهانی شدن ، از طریق یک شبکه ارتباطی جهان گستر و یک حوزه عمومی مجازی ناشی از آن ، فضا ها و امکان های جدیدی برای نقد تعریف رسمی از هویت ملی و باز تعریف آن و تقویت خود آگاهی هویتی بدیل فراهم می کند ( گل محمدی 80:1383) . حال اگر فرد در جریان این فرایند از یک طرف با عناصر فرهنگی و هویت خود کمتر مواجه شود و از سوی دیگر با سیلی از تعاریف جالب و بسیط فرهنگ دیگری مواجه شود ، خود آگاهی اش نسبت به فرهنگ خودی کم می شود و انتخاب دیگری نه به دلیل مقایسه بلکه به دلیل فزونی تعاریف است .

تهاجم فرهنگی و زیر پا گذاشتن هر آنچه قدیمی و مربوط به فرهنگ کهن می باشد محصول همین نداشتن خودآگاهی و شناخت است .

به طور خاص در ایران که از یک طرف دارای فرهنگی کهن و اصیل می باشد و از طرفی دیگر آگاهی نسبت به این فرهنگ کم می باشد باعث شده امروزه تنها یک نام از آن فرهنگی که همه آن را اصیل می دانند باقی بماند .

خانم پریدخت عابدی نژاد یکی از طراحان لباس در ایران در مورد همین موضوع می گوید:" طرحهای ما ابتکاری و بر اساس الگوهای سنتی ایرانی است اما مسئله اینجاست که نگاه ما به الگوهای سنتی، نگاهی غربی است.قومیتهای مختلفی در ایران زندگی می کنند و الگوهای پوششی بسیار متنوعی دارند، اما این الگوهای پوششی را ابتدا غربیها کشف کرده اند و این کشف آنها بود که توجه ما را جلب کرده است "

مثلا در بعد لباس ، پارچه هایی با بافت درشت از قدیم در ایران وجود داشته است( مثل کرباس ) ولی نسل جوان آن را نمی پسندد تا اینکه این نوع پارچه بافی در غرب رواج می یابد و در مرحله بعد که وارد ایران می شود توسط همین نسل جوان مورد توجه قرار می گیرد.

عنصر مهم در مد تبلیغ و همه گیر کردن آن است که رسانه های غربی در این زمینه خیلی موفق بوده اند و دوباره بحث بازمی گردد به ارتباطات ، سرعت و تکنولوژی هایی که استفاده می شود . هر قدر صاحبان صنایع ریز بینانه تر و غیر مستقیم به این موضوع نگاه کنند اثر بخشی آن بالا تر می رود .به نظر من رمز توجه جوانان به مد ها و طرح لباس های غربی به چند عامل اصلی باز می گردد:

1.   مهمترین و اولین موضوع همان نحوه ارائه آن می باشد .وقتی لباسی تحت عنوان لباس ملی و اجباری مطرح می شود ، هر اندازه هم که منطبق با فرهنگ اصیل ایرانی باشد نوعی موضع گیری در پی دارد .

2.   تبلیغ درون گروهی : علاوه بر رسانه ، دیدن و رواج یافتن دو عنصر متاثر از همدیگر هستند مد و طرح های لباس به طور مستقیم تبلیغ نمی شوند بلکه با دیدن بر تن دیگران است که رواج می یابند و این اثر گذاری زمانی که لباس بر تن یک شخص مهم ، ستاره و قهرمان باشد چندین برابر می شود .

3.   بر چسب زنی : برای تمیز خود از دیگری ، در راستای خواست خود بیان گری و کمتر در راستای خود آگاه گری و نیز در پاسخ به تعلق داشتن به یک خرده فرهنگ و یا مجموعه ای از خرده فرهنگ ها به کار می رود .(کلارک ،2005) در اینجاست که دیگر لباسی که علامت NIKE  دارد تنها به خاطر پوشش و کفیت خریداری نمی شود ، بلکه لباس می شود بیان و برچسب سبک زندگی نوع تفکر و اندیشه .

4.   میزان دسترسی و قیمت : وقتی در جهان امروز که اقتصاد جهانی شکل گرفته ، افراد خیلی راحت به مدل های غربی دسترسی دارند که از کیفیت بالایی هم بر خوردار می باشند دلیلی ندارد که به مدل های ایرانی که قیمت های هنگفت و میزان دسترسی پایین هم دارند روی بیاورند .

 نکته جالب این است محصولات با کفیت بالای  ایرانی نیز نام هایی خارجی استفاده می کنند: پوشاک ال‌سی‌من (LC MAN)[2][2] از جمله این تولیدی‌هاست.

امروزه با به وجود آمدن شرکت های  چند ملیتی و دست یابی به تکنولوژی های پیشرفته روز محصولاتی تولید و در سطح  جهان توزیع می شوند که دسترسی را بر همگان آسوده کرده اند . مثلا جین یکی از این بزرگترین تولید کنند گان می باشد .

سیال و متغیر بودن فرهنگ دال بر این است كه فرهنگ‌ها ساخته می‌شوند. به بیان دیگر فرهنگ‌ها به واسطه‌ی قرض گرفتن، تركیب، بازكشف و باز تفسیر کردن در جریان كنش‌ها و اندركنش‌های افراد و گروه‌ها ساخته می‌شوند.

فرهنگ پذیری ، پدیده ای مهم در جامعه مدرن است . وقتی فرهنگ ها در هم آمیخته می شوند مردم برخی از ویژگی های فرهنگی را از فرهنگ غیر و برخی را از فرهنگ خودشان کسب می کنند اگر اثرات فرهنگ ها متناقض باشد برخی از فعل و انفعالات ، فشار روانی ایجاد می کند (هری.س،117:1383) یکی از عناصر که بر مدل های لباس و نحوه پوشش مردم  ایران خیلی موثر است . دین و اجباری بودن برخی از محدودیت های پوشش است . که همین  به نوعی بر جهانی – محلی شدن  مدل ها اثر بخش بوده و همچنین تنوع و خلاقیت خاصی را ه به وجود آورده است .

فشار دولت و حکومت بر نحوه پوشش به خصوص در مورد خانم ها باعث شده مدل های غربی  تحت لوای خاصی تجلی پیدا کنند . فرد مد جدید را از فرهنگ غربی می گیرد و با وجود تناقضاتی که در فرهنگ و مذهب ایرانی و اسلامی وجود دارد تغییراتی در آن ایجاد می کند تا هم فشار روانی را کاهش دهد و هم از این مد استفاده کند .

فرهنگ مدام در حال تغییر است و فرهنگی دوام می آورد که کا رآمد باشد به طوری که با مرور زمان و نا کارآمدی آن سنت ها شکسته می شوند و نوعی دیگر بروز می کنند . البته با همه کارآمدی این نکته به خصوص در مورد لباس نباید فراموش کرد که انسان موجودی تنوع طلب است و همیشه در جستجوی تازه ها می باشد .

جان تاملینسون عناصر اصلی جهانی شدن را بر بستری قرار می دهد که آن را " سیاق فرهنگی " می نامد . به گفته وی " جهانی شدن شبکه ای به سرعت گسترش یابنده و همیشه متراکم شونده از  پیوند های متقابل و وابستگی های متقابل است که وجه مشخصه ی زندگی اجتماعی مدرن به شمار می رود." در این دیدگاه فرهنگ را مجموعه راه هایی می داند که در آنها مردم به طور فردی و جمعی از طریق ارتباط با یکدیگر ، به زندگی خود معنا بخشند . با وجود رسانه ها روند این ارتباطات سرعت می یابد .

نکته مهم این است که در جریان این ارتباط متقابل آنکه قدرت بیشتری داشته باشد پیروز است و مباحت امپریالیسم و به ویژه امپریالیسم فرهنگی در این جا مطرح می شود . ولی از دهه هفتاد به  بعد با تغییرات تکنولوژیک و ارتباطاتی ، دنیا به سمت تکثر و فزونی رسانه ها در حال حرکت است و راه های آگاهی ، شناخت و بازتولید فرهنگی زیاد شده است به گونه ای که نوعی وارونگی امپریالیسم [3][3] در حال شکل گیری است . و در نگاهی خوشبینانه در آینده تعامل فرهنگی جایگزین سلطه فرهنگی خواهد شد .

با مطالعه تاریخ لباس در جهان به وضوح می توان درک کرد هر کجا که تقابل فرهنگی روی داده است در پی آن تغییراتی در لباس و پوشش هم به وجود آمده است . البته این تغییرات در کشوری که ضعیف تر بوده بیشتر نمود یافته است .زمانی که اعراب مسلمان تمامی خاورمیانه و شرق اروپا و شمال افریقا را تسخیر کردند ، زمانی که روم دنیا را تسخیر کرد و یا زمانی که قدرت در دست فرانسه بود که مدل های فرانسوی رواج زیادی یافت . پس از جنگ جهانی دوم لباس های امریکایی .(کاکس و دیگران ،1888)و در دنیای امروز هم این روند ادامه دارد ولی نه از طریق تسخیر و جنگ و به طور مستقیم سلطه یافتن بلکه ، رشد فناوری‌های رسانه‌ای موجب شده است امواج رسانه‌ای مرزهای متعارف جغرافیایی و فرهنگی را درنوردند و مخاطبان سراسر جهان را همواره در معرض پیام‌های فرهنگی متعارض قرار دهند. ( شاه محمدی ) از طریق جنگ رسانه ای و توسعه ارتباطات . کسی پیروز است که خود را بیشتر بازنمایی کند و آنکه در این عرصه ضعیف است به مرور زمان از یاد می رود .وقتی در گذشته فقط مراکز شهر ها هستند که پذیرنده فرهنگ هجوم و سلطه اند . به گونه ای که حتی در حومه شهر ها اغلب سنت ها محفوظ می ماند (میر غفوری ، 171:1373) امروزه با گسترش ارتباط دیگر جغرافیا و مکان از لحاظ مسافت عامل عدم تغییر نیست .دور ترین نقاط هم می تواند از ایت روند تاثیر بپذیرد .

در دنیای امروز که ارتباطات تا این حد گسترش یافته است ، نمی توان از رواج مدل های غربی در جامعه خودداری کرد -  البته نفس این عمل یعنی خودداری کردن اشتباه می باشد – به شرطی که این انتخاب توام با مقایسه باشد . یعنی افراد ابتدا به سنت ها و روش های خود آگاه باشند و بعد در مقام مقایسه ،  فرهنگ و لباسی را برتر بدانند . به عبارتی هویت و فرهنگ و آداب و رسوم خود( ایرانی ) نیز در این بریکولاژ[4][4] فرهنگی جایگاهی داشته باشد .یک بریکولاژ دائمی فرهنگی در اثر زیاد شدن ارتباطات فیزیکی و الکترونیکی به وجود آمده است (کوثری 143:1383)

به نظر نویسنده مقاله به غیر از تبلیغ خوب و دسترسی آسان به مدل های غربی ، ندادن تعریف روشن و شفاف از فرهنگ و زیبایی طرح های لباس های ایرانی از یک طرف و به روز نکردن و استفاده طرح های سنتی در مد های روز از سوی دیگر در انتخاب و رجحان دادن مدل های غربی موثر است.

البته این نکته را نیز نباید فراموش کرد دنیا به سمت سهل انگاری و آسودگی در حال حرکت است و چیزی  باقی می ماند که آسان تر و راحت تر باشد . به معنا دیگر یعنی بشر یه سویی سوق می یابد که از لحاظ عقلی ، راحتی را در آن ببیند .

در انتها می توان نتیجه گرفت ورود مدل های جدید به جامعه اشتباه نیست به شرطی که آگاهانه و کنترل شده باشد و از سوی دیگر موجبات فراموشی کامل فرهنگ کهن پوشش و لباس ایرانی را فراهم نکند .

می توان با گرفتن مدل ها ترکیب و استفاده از سبک و طرح قدیمی طرحی نو زد.

همانطور که کشور های توسعه یافته در جهت بازتولید فرهنگ پوشش و لباس خود گام بر می دارند و حتی گاه با جستجو در فرهنگ های جهان سوم و یافتن مدل های ناب و زیبا آن ها را با نام خود باز تولید می کنند و به همان جوامع تحویل می دهند ، جای کار دارد که ایران خود به تحقیقی عظیم دست بزند و با تولید انبوه و دوباره ، هم نیاز جامعه خود را تامین کند و هم در جهت توسعه آن به کشور های غربی گام بردارد و در این روند جهانی شدن ، رشد رسانه ها و ارتباطات از عرصه رقابت عقب نماند.

 

منابع :

-          استوتزل ، ژان (1354.)روان شناسی اجتماعی،  ترجمه دکتر علی محمد کاردان ، تهران : دانشگاه تهران

-          ساروخانی ، باقر ( 1382) جامعه شناسی ارتباطات ، تهران : انتشارات اطلاعات

-          شاه محمدی ،عبدالرضا، فصلنامه پژوهش و سنجش، سال11،اقتباس از: سایت باشگاه اندیشه 

-          شریعت پناهی ف سید حسام  الدین (1372) اروپائیان و لباس ایرانیان ، تهران : نشر قومس

-     عاملی ، سعید رضا (1383) دو جهانی شدن ها و آینده هویت های هم زمان ، هویت ملی و جهانی شدن، تهران: موسسه تحقیقات و توسعه علوم انسانی

-          کاکس، ویل . ترنر ، روت ( 1888) تاریخ لباس ، ترجمه شیرین بزرگمهر ، چاپ سوم ، تهران : نشر توس 

-     کلارک،لین اسکافیلد(2005) ظهور برچسب ِ شیوه زندگی دینی ؛مجلات مد ،مهمانی های بهانگرا ،موسیقی مردم پسند مسلمانان ، همایش دین و رسانه

-          کوثری ، مسعود (1383) جهانی شدن ، هویت و بریکولاژ فرهنگی ، هویت ملی و جهانی شدن ، تهران: موسسه تحقیقات و توسعه علوم انسانی

-     گل محمدی ، احمد ( 1383)گفتمان های هویت ساز در عصر جهانی شدن ، هویت ملی و جهانی شدن ، تهران : موسسه تحقیقات و توسعه علوم انسانی

-          گل محمدی ، احمد (2005) فرهنگی شدن جهان ، http://ayandehnegar.org

-          گیدنز، آنتونی (1989) جامعه شناسی، ترجمه منوچهر صبوری ، چاپ سیزدهم ،تهران :نشر نی

-          متین ، پیمان (1383)پوشاک هویت قومی و ملی ،مطالعات ملی،شماره3

-          متین ، پیمان ( 1383) پوشاک ایرانیان – از ایران چه می دانم ؟ ، تهران : دفتر پژوهش های فرهنگی تهران

-          مشیر پور ، میر محمد (1345) تاریخ تحول لباس در ایران از آغاز تا اسلام ، انتشارات زوار و پسران، مشهد

-          هری .س . تری یاندیس (1383) فرهنگ و رفتار اجتماعی ، ترجمه نصرت فتی ،تهران : نشر رسانش

-

نظرات() 
http://canadianopharmacy.com/
دوشنبه 7 مرداد 1398 01:04 ق.ظ

You said that effectively!
canada pharmacies account best canadian pharmacies online are canadian online pharmacies safe canadian pharmacy cialis canada online pharmacies for men canadian medications trust pharmacy canadian canadian pharmacy online 24 canada drugs online how safe are canadian online pharmacies
powiekszanie penisa
پنجشنبه 27 تیر 1398 12:08 ق.ظ
When I originally commented I clicked the "Notify me when new comments are added" checkbox and now each time a comment is added I get three e-mails
with the same comment. Is there any way you can remove people
from that service? Thanks a lot!
powiekszanie penisa
چهارشنبه 26 تیر 1398 10:47 ب.ظ
My brother recommended I might like this web site.
He was totally right. This post actually made my day. You cann't imagine simply how much time I had
spent for this information! Thanks!
interpretation
چهارشنبه 26 تیر 1398 10:55 ق.ظ
Hi there, I check your blog regularly. Your humoristic style is awesome, keep up the good work!
cialis 20 mg
دوشنبه 3 تیر 1398 05:24 ق.ظ

Really all kinds of superb info.
click now buy cialis brand buying brand cialis online cialis daily dose generic cialis generico en mexico safe dosage for cialis cialis canada on line cuanto cuesta cialis yaho cialis billig cialis generika in deutschland kaufen cialis pills price each
http://westbadni.strikingly.com/
یکشنبه 2 تیر 1398 01:23 ب.ظ

Seriously a lot of beneficial info!
opinioni cialis generico cialis daily dose generic cialis prezzo al pubblico how to purchase cialis on line where to buy cialis in ontario cialis 20 mg effectiveness costo in farmacia cialis tadalafil 20mg cialis usa cost generico cialis mexico
http://avxabo.strikingly.com/
شنبه 1 تیر 1398 10:48 ب.ظ

Perfectly spoken of course! !
we choice free trial of cialis prices for cialis 50mg cialis 100 mg 30 tablet are there generic cialis cialis free trial i recommend cialis generico cialis for sale in europa cialis for bph cialis e hiv only best offers 100mg cialis
http://adygter.strikingly.com/
شنبه 1 تیر 1398 06:01 ق.ظ

Useful tips. Thanks!
cialis generico milano buy cialis online nz comprar cialis navarr price cialis best achat cialis en itali weblink price cialis ou trouver cialis sur le net only best offers 100mg cialis price cialis best buy cialis sample pack
cialis patent expiration date
جمعه 31 خرداد 1398 02:10 ب.ظ

With thanks, An abundance of forum posts!

compare prices cialis uk tadalafil generic we recommend cheapest cialis generic cialis 20mg tablets usa cialis online buy original cialis low dose cialis blood pressure acheter cialis meilleur pri only now cialis 20 mg buying cialis in colombia
how to use cialis
پنجشنبه 30 خرداد 1398 09:23 ب.ظ

Very well expressed of course! .
cialis uk cialis per paypa cialis 5mg billiger cialis bula cialis 10mg prix pharmaci cialis side effects dangers order a sample of cialis comprar cialis navarr cialis 5 mg scheda tecnica cialis herbs
Online cialis
پنجشنبه 30 خرداد 1398 02:41 ق.ظ

Factor certainly applied.!
comprar cialis navarr look here cialis order on line cialis sicuro in linea american pharmacy cialis cialis soft tabs for sale cialis online cialis 5mg purchasing cialis on the internet cialis savings card cialis price thailand
http://casbeschhelp.strikingly.com/
چهارشنبه 29 خرداد 1398 10:25 ق.ظ

Wow quite a lot of awesome knowledge!
cialis therapie viagra cialis levitra cialis pills boards wow cialis 20 we use it 50 mg cialis dose cialis generique 5 mg cialis lowest price cialis kaufen wo viagra vs cialis free generic cialis
cialis in us
سه شنبه 28 خرداد 1398 06:04 ب.ظ

You've made your position extremely well!!
cialis cuantos mg hay online cialis cialis kaufen bankberweisung acquistare cialis internet cialis 20mg cialis 10mg prix pharmaci fast cialis online miglior cialis generico we like it cialis soft gel cialis uk
cialis great britain
دوشنبه 27 خرداد 1398 08:31 ب.ظ

Truly loads of valuable data!
cialis kaufen comprar cialis 10 espa241a wow cialis tadalafil 100mg cialis diario compra cialis 5 effetti collaterali price cialis wal mart pharmacy cialis online try it no rx cialis safe site to buy cialis online cialis generico postepay
Buy generic cialis
دوشنبه 27 خرداد 1398 05:35 ق.ظ

Incredible a good deal of fantastic facts!
the best site cialis tablets wow cialis 20 cialis reviews precios de cialis generico how does cialis work cialis prices generic cialis pro cialis prezzo al pubblico cialis 20mg cialis pills in singapore
http://sifame.strikingly.com/
یکشنبه 26 خرداد 1398 04:14 ب.ظ

Reliable material. Regards.
when can i take another cialis generico cialis mexico cialis tadalafil online cialis 50 mg soft tab cialis tablets for sale free cialis tadalafilo cialis dosage cialis online free generic cialis
cialis venta a domicilio
شنبه 25 خرداد 1398 11:41 ق.ظ

You have made your stand extremely well!.
wow cialis 20 order a sample of cialis cilas cialis 20 mg cost acquisto online cialis opinioni cialis generico purchasing cialis on the internet cialis price in bangalore generic low dose cialis cialis italia gratis
http://groomlimul.strikingly.com/
جمعه 24 خرداد 1398 09:26 ب.ظ

Valuable write ups. Cheers.
try it no rx cialis i recommend cialis generico recommended site cialis kanada cialis generika in deutschland kaufen cialis farmacias guadalajara we use it 50 mg cialis dose cialis prezzo in linea basso acheter cialis kamagra achat cialis en itali the best site cialis tablets
http://topapo.strikingly.com/
پنجشنبه 23 خرداد 1398 05:02 ب.ظ

Many thanks. Plenty of info!

effetti del cialis we recommend cialis best buy achat cialis en suisse tadalafil tablets generic cialis 20mg uk cialis cost cost of cialis per pill canadian drugs generic cialis preis cialis 20mg schweiz cialis pills in singapore
Cialis generic
پنجشنبه 23 خرداد 1398 03:27 ق.ظ

Truly quite a lot of terrific facts!
acheter du cialis a geneve effetti del cialis tadalafil 20mg comprar cialis navarr get cheap cialis bulk cialis canadian discount cialis we choice cialis uk cialis official site cialis 100 mg 30 tablet
http://voreangi.strikingly.com/
چهارشنبه 22 خرداد 1398 12:48 ب.ظ

Amazing a good deal of fantastic tips!
interactions for cialis cialis 5 effetti collaterali acheter cialis meilleur pri cialis patentablauf in deutschland buy name brand cialis on line buy cialis sample pack cialis generico lilly buy cialis online cheapest acquistare cialis internet only now cialis 20 mg
cialisvie.com
سه شنبه 21 خرداد 1398 09:44 ق.ظ

Wow lots of great knowledge!
cialis tablets australia preis cialis 20mg schweiz cialis generico in farmacia venta cialis en espaa interactions for cialis cialis without a doctor's prescription 40 mg cialis what if i take cialis generique 5 mg compare prices cialis uk cialis online
http://cialisvie.com/
دوشنبه 20 خرداد 1398 04:48 ق.ظ

Reliable tips. Many thanks!
side effects for cialis safe site to buy cialis online cialis 20mg prix en pharmacie cialis italia gratis click here take cialis cialis generico in farmacia cialis 20 mg cialis kaufen cialis sicuro in linea free generic cialis
viagra paste
یکشنبه 19 خرداد 1398 09:18 ق.ظ

I've been exploring for a little for any high-quality articles or weblog posts on this sort of space . Exploring in Yahoo I ultimately stumbled upon this website. Studying this info So i'm satisfied to show that I've an incredibly excellent uncanny feeling I came upon exactly what I needed. I most indisputably will make certain to don?t put out of your mind this website and give it a glance regularly.
cialisvie.com
شنبه 18 خرداد 1398 10:43 ب.ظ

Whoa quite a lot of beneficial facts.
rx cialis para comprar order generic cialis online generic cialis pill online achat cialis en suisse buy cialis online nz we like it safe cheap cialis low cost cialis 20mg price cialis per pill buy cialis order cialis from india
how long till viagra kicks in
شنبه 18 خرداد 1398 03:03 ب.ظ

First of all I would like to say superb blog! I had a quick question which I'd like to ask if you don't mind. I was interested to find out how you center yourself and clear your mind prior to writing. I have had a tough time clearing my thoughts in getting my ideas out. I do enjoy writing but it just seems like the first 10 to 15 minutes are usually lost just trying to figure out how to begin. Any suggestions or hints? Cheers!
cialisvie.com
جمعه 17 خرداد 1398 04:58 ب.ظ

Nicely put, Kudos!
cialis y deporte canadian cialis try it no rx cialis cialis generic cialis tablets for sale buy generic cialis cialis 5 mg funziona cialis baratos compran uk cialis e hiv cialis 20 mg effectiveness
http://canadianpharmacyonl.com/
چهارشنبه 21 فروردین 1398 11:28 ق.ظ

Seriously tons of excellent knowledge!
trust pharmacy canadian is trust pharmacy in canada legitimate canadian pharmaceuticals nafta northwestpharmacy cialis from canada canadian online pharmacies rated drugs for sale in uk pharmacy canada 24 pharmacy canadian pharmacycanadian pharmacy
Online cialis
پنجشنبه 15 آذر 1397 11:21 ب.ظ

Thank you! Loads of data.

venta de cialis canada generic cialis at the pharmacy cialis uk the best choice cialis woman order a sample of cialis acheter du cialis a geneve generic for cialis cialis cost cialis 50 mg soft tab cialis daily reviews
buy cialis online cheap
پنجشنبه 15 آذر 1397 03:52 ق.ظ

Kudos. I appreciate it.
prix cialis once a da cialis 5 mg scheda tecnica chinese cialis 50 mg cialis prezzo di mercato cialis sans ordonnance cialis lowest price cialis price thailand cialis tablets australia cialis coupons printable cialis super kamagra
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30

← درباره وبلاگمدیر وبلاگ : مطهره آخوندی

← لینکدونی

← طبقه بندی

← آرشیو

← لینکستان

← صفحات جانبی

← نظرسنجی

  اگر بخواهید یک وبلاگ جدید بسازید از کدام سرویس دهنده وبلاگی استفاده می کنید؟← آخرین پستها

← نویسندگان

← ابر برچسبها

← آمار وبلاگ

 • کل بازدید :
 • بازدید امروز :
 • بازدید دیروز :
 • بازدید این ماه :
 • بازدید ماه قبل :
 • تعداد نویسندگان :
 • تعداد کل پست ها :
 • آخرین بازدید :
 • آخرین بروز رسانی :