.::ارتباطات::.

مصرف تلویزیون

دوشنبه 12 تیر 1385

نویسنده: مطهره آخوندی | طبقه بندی:سینما و تلویزویون ، 

مطهره آخوندی

 a.motahare@gmail.com

مصرف فرهنگی  تلویزیون

masraf tv

دنیای امروزی را به تعبیر برخی جامعه ی پست مدرن و برخی دیگر جامعه ی فراغتی نامیده می شود ، جامعه ای که رسانه های جمعی نقش به سزایی در شکل دهی آن داشته اند . مصرف فرهنگی سبك زندگی ما را شكل می‌دهد، نیازها و تمایلات ما را سامان می‌دهد، مواد لازم برای تولید تخیلات و روءیاهایمان فراهم می‌كند، نشان‌دهندهء تفاوت‌ها و تمایزات اجتماعی است و نمایانگر تولیدات ثانویهء ما در به‌كارگیری ابزارهای موجود است (استوری،(1999 یکی از رسانه های فراگیر که می تواند سهم به سزایی در جمع گرا کردن و توده ای کردن جامعه داشته باشد ، تلویزیون است . برای فهم و درک مصرف تلویزیون باید چند نکته را مد نظر داشت :

¨     تلویزیون به عنوان یک رسانه جمعی

¨     مخاطب و ویژگی های آن

¨     بافت اجتماعی دریافت پیام رسانه ای چون تلویزیون

"در بسیاری از گونه های مطالعات فرهنگی بعد از دهه ی 1980 گرایش به آنچه مسئله پست مدرن نامیده شده است  وجود دارد که مک گیگان (1992) آنرا "پریولیسم فرهنگی" می نامد و بر لذت ، مصرف و ساخت فردی هویت تاکید دارد .از این منظر فرهنگ رسانه ، مواد لازم برای ایجاد هویت ها ، لذت ها و قدرت ها را تولید می کند و در نتیجه مخاطبان از طریق محصولات فرهنگی امر "پوپولار" می سازند."(داکلاس ، ک2005) در مطالعات فرهنگی که بیشتر بر متون تاکید می شود ، مصرف رسانه ای بیشتر معطوف بر متن پیام رسانه ای خواهد بود. زیرا امر اجتماعی با متن در رابطه ی تنگاتنگ قرار دارد. رویکرد مطالعات فرهنگی برای درک مخاطب از  روش تفسیر پذیری پیروی میکند برای نظام های آموزشی کاربرد اجتماعی دارد.بررسی ها به توده گرایی متمایل است. به تحلیل ذهن های خلاق و  جریان های مخالفی را که راهی به فرهنگ توده پیدا می کنند می کند. بر ماهیت سیاسی ارتباط جمعی و چگونگی دریافت پیام تاکید دارد. پس اگر مصرف رسانه ای چون تلویزیون را بخواهیم از این دید مورد بررسی قرار دهیم باید به متن رسانه توجه کرد.در اینجا مصرف را نه از دید مارکسیستی که تولید برای سرمایه و نه صرفا مصرف شخصی و نه از دید مکتب فرانکفورت که رسانه را موجب شکل گیری نیازهای مصرفی کاذب و انحراف از نیازهای بنیادین می داند ،بلکه در اینجا کالای مصرفی را باید پیام دانست ،دکتر عباس کاظمی به عنوان پارادیم سوم از مصرف ابداعی نام می برد" مصرف ابداعی، مصرف تولیدی است. مصرف‌كننده در این‌جا تولید كنننده است. همان‌طور كه فیسك گفته‌است كالاها ناتمام تولید می‌شوند این مصرف‌كننده‌ها هستند كه كالاها را تكمیل می‌كنند. بنابراین در این رویكرد معنای مصرف و تولید تغییر یافته و در نفس كردار مصرفی نوعی مقاومت و تولید دیده می‌شود. "(کاظمی، عباس 1385)

تلویزیون به عنوان یک رسانه جمعی 

تلویزیون نسبت به رسانه های دیگر فراگیر تر است . رسانه ای دیداری و شنیداری محسوب می شود . "اینک مخاطبان ، علاوه بر "شنیدن"، "دیدن" را نیز جزء ضروری مصرف رسانه ای تلقی می کنند و بنابراین ، تمایلاتشان بیشتر به سمت فرهنگ شنیداری دیداری معطوف شده است." (منتظرقائم،م1382:410)

تماشای تلویزیون تمرکز حواس قابل توجهی را می طلبد "زمانیکه مخاطبان به تلویزیون نگاه کرده و ویا با اینترنت کار می کنند ،به لحاظ نیازمندی به سایر حواس،هیچ فعالیت دیگری نمی توانند انجام دهند.بنابراین هر کار مهم تر و یا بی اهمیت تری که روی دهد ،آنها باید واقعه ی اصلی که تماشای تلویزیون است ،کنار گذارده و حواسشان را صرفا به آن فعالیت معطوف کنند.به هر حال، قطع جریان مشاهده،از یک سو باعث قطع رابطه مخاطب با رسانه شده و از سوی دیگر ، موجب ایجاد تنش روانی در انها می شود".(منتظر قائم.م1382:409)

قدرت ، رسانه یا مخاطب؟

"در پخش رسانه ای ما ،در قدرت بین "رسانه" و "مخاطب" تعارض هایی وجود دارد واین واقعیتی است که باید آنرا بپذیریم .اینکه آیا حق تقدم با مخاطب است یا با رسانه و ما باید نیاز مخاطب را در نظر بگیریم یا میلش را و اینها را چگونه تعریف کنیم و ..اینها مباحث ثانویه هستند. وجود بیش از هزار شبکه ماهواره ای و بیش از میلیاردها مگابایت اطلاعات در اینترنت و صدها رادیویی (دیجیتالی یا آنالوگی )و به طور کلی تعدد در منابع برای دریافت پیام ، این تعارض را کم رنگ تر کرده است. اینک مخاطب به دلیل تعد مجرای کانال های ارتباطی نیازی نمی بیند که فقط از یک دریچه ی خاص نیاز خود را تامین کند .

"در چنین شرایطی ، اگر ما به نیازهای مخاطب توجهی نکنیم، قطعا دیگرانی هستند که مخاطبان ما از اندیشه ها و برنامه های آنان (که برای مردم کشورهای خود تدارک دیده اند ) بهره می گیرند.این امر به معنی نیست که آنها با اندیشه خاصی به دنبال راه اندازی رسانه ای برای داخل جامعه ما هستند ، بلکه از آنجا که ما خود را عقب کشیده و میدان را برای آنها خالی کرده ایم، رقبای بسیار قوی تری از ما ، با سرمایه ، تخصص و بی پروایی اخلاقی و ارزشی بسیار بارزتری ، وارد بازار رقابت می شوند و در جذب ساعات و دقایق زندگی مخاطبان ما تلاش می کنند." (منتظر قائم ،م 1383:

نقش رسانه در شکل گیر ی افکار عمومی را نباید نادیده گرفت . که نشان از قدرت رسانه در ایجاد گفتمان میان مردم باشد .

"نمی‌توان از تأثیر گسترده و نفوذی که رسانه‌های صوتی و تصویری بر افکار عمومی چنین جوامعی بجا می‌گذارند غافل شد؛ تا جایی که منبع کسب خبر و داوری در مورد رویداهای جاری و مسایل اجتماعی و سیاسی و چگونگی وضعیت اقتصادی کشور، کمابیش از مجرای اغلب تنگ و یک‌جانبه‌ی این رسانه‌ها و از راه شنیدن رادیو و تماشای تلویزیون صورت می‌گیرد. بنابراین رسانه‌های گروهی گوناگون به‌نسبت درجه اهمیت و فراگیر بودنشان، نقشی مفید یا مُخَرب در فرایند شکل‌گیری جامعه‌ی مدنی می‌توانند داشته باشند" (ناقد،خسرو1385)

از تلویزیون چه می گیریم؟

در کشور ما که تلویزیون رسانه ای دولتی و ایدئولوژیک محسوب می شود ، مسلما پیام های ایدئولوژیک بسیاری را به مخاطب خود تزریق میکند. با آنکه کارکرد تلویزیون سرگرمی است ، در ایران کارکرد آموزشی بالاتر از سرگرمی مد نظر است.به تعبیر دکتر محسنیان راد ،در زمان انقلاب رادیو به منبر و تلویزیون به رادیو تبدیل شد.

یادگیری از تلویزیون تنها شامل افزایش سطح معرفت فرد در مورد آنچه از نظر سیاسی ‏اقتصادی ‏‏یا صنعتی در جهان می افتد نیست بلكه منبع اصلی یاد گیری اجتماعی است( نیكو، مینو 1381)

از آنجا که منابع دریافت پیام متکثر شدند و هم چنین فرض ما بر فعال بودن مخاطب است که خود می تواند پیام را دستکاری نماید و آنچه خود دوست دارد ،برگزیند ، با پذیرش چنین شرایطی بمخاطب می تواند مصرفی دیگر از پیام ارائه نماید.

مخاطب کیست؟

مخاطب را نباید جدا از تجربیات و تعاملات اجتماعی روزمره تعیین کرد. مخاطب كسی است كه با گرایش های ویژه ، تجربه های به خصوص ،تاثیر پذیر از عوامل گوناگون و دارای نیازها و علایق مختلف.

"مخاطبان بسته به عوامل فردی و اجتماعی ، آن بخش از مجموعه ی مضمون و یا پیام رسانه ای را جذب می كنند كه خود می خواهند نه بخشی را كه پیام رسان در نظر دارد"(قاضی زاده 1380ص 97)

"رسانه ما برای پیگیری تغییر سلیقه های فرهنگی و اینکه بداند چه افرادی ، با چه نوع سلیقه ای ، چه نوع برنامه ای را ، در چه ساعات از شبانه روز می خواهند تا بتوانند دقیقا همگام با مخاطبان حرکت کند "(منتظرقائم،1383.:410)

.مردم سنجی و یا مطالعه فرهنگ  مخاطبان در شناخت مخاطب موثرند. یکی از بحث های اصلی پیرامون مخاطب  "شیوه ی زندگی"  مخاطبان می باشد.

شیوه ی زندگی[1]

«سبک زندگی» :منظومه ی رفتارها و گرایش های متفاوت ، پدیدهٔ جوان و نوظهوری است که کمتر از نیم قرن از عمر آن نمی‌گذرد.هر تکنولوژی که در خانه آورده شود در سبک زندگی تغییراتی به وجود خواهد آورد. برای جلب مخاطب ، تلویزیون باید جایگاه خود را در شیوه زندگی مخاطبان پیداکند . شیوه ی زندگی نقش موثری در دریافت پیام دارد.

اوغات فراغت و جامعه ی فراغتی و مصرف تلویزیون

جامعه ی مدرن امروزه را به نوعی می توان جامعه ی فراغتی نامید .جامعه فراغتی عبارت است از : "جامعه‌ای است که مردم پول و وقت بیشتری دارند تا صرف فراغت کنند لذا: اوقات فراغت به روندهای اجتماعی دیگر مرتبط است مانند: .

1.    خصوصی شدن خانواده (صرف اوقات بیشتر در خانه و خانواده )

2.    کالائی شدن اوقات فراغت به رشد جامعه مصرفی مرتبط است

3.    رشد نابرابریهای اجتماعی، چون مصرف فراغت در بین جمعیت نامتوازن است، مثال طبقات متخصص و حرفه‌ای.ویژگیهای مهم جامعه مصرفی ویژگیهای جامعه مصرفی بیشتر از جهت رابطه آن با "سبک زندگی" بررسی می‌شوند. خرید، کالا و مصرف تاثیر زیادی بر سبک زندگی و پویایی آن دارد.

در این بین باید نقش تلویزیون و جایگاه آنرا در اوقات فراغت جویا شد . مصرف تلویزیون در هر طبقه اجتماعی متفاوت است زیرا اوقات فراغت در هر کدام از طبقات متفاوت می باشد ، طبقه ی مرفه به دلیل امکانات رفاهی  ورزش های خاص و مکان های مختلفی را برای گذران اوات فراغت انتخاب می کند ، و اگر مکانی چون منزل مکانی برای صرف قسمتی از اوقات فراغت محسوب شود آیا حتما از تکنولوزی های موجود در منزل تلویزیون برگزیده می شود ؟ اگر بر گزیده می شود به چه دلیل و اگر سهم کمی در پر کردن اوقات فراغت دارد به چه دلیل؟ آیا تلویزیون می تواند نیازهای مخاطب طبقه مرفه خود را تامین کند؟ آیا مخاطب مرفه با برنامه ها و شخصیت ها هم ذات پنداری خواهد کرد؟

"در جامعه ای که تفریحات بیرون از خانه وجود ندارد ، یا بسیار محدود وگران است و متعلق به اقشار و گروههای خاصی است ،رادیو تلویزیون به ناچار ، وظیفه برآوردن نیازها و انتظارات مخاطبان را بر عهده می گیرند."(منتظرقائم،م 1383:412)

 باید توجه داشت که بین گذراندن وقت و كشتن وقت باید تفاوت قائل شد.تماشای تلویزیون بر اساس عادت با افزایش سن و سطح تحصیلات كمتر می شود این افراد بیشتر به خود رسانه وابستگی دارند تا یك محتوای خاص وهمچنین بیشتر به برنامه های طنزو سرگرمی  توجه می كنند تا اخبار و گزارش های جاری .

این سوال مطرح می شود که وجود سایر تکنولوژی ها چه تاثیری بر ریزش مخاطب تلویزیون و یا نه افزایش مخاطب تلویزیون خواهد کرد؟

استفاده کنندگان ویدئو اصولا مخاطبان فعالی هستند.با توجه به تحقیق رابین و بانتز  بیشتر انگیزه های مصرف کنندگان ویدئو برای مقاصد خاص است ، نه اینکه تماشا بر اساس عادت باشد یا پر کردن اوقات فراغت.

در مقایسه تلویزیون کابلی و تلویزیون سراسری ، مخاطب آگاهانه تر برنامه ای را برای تماشا بر می گزیند.

وجود اینترنت نیز رقیبی است برای تلویزیون ، که با جاذبه هایی چون مولتی مدیا بودن ،حتی دریافت کانال های تلویزیونی را بر صفحه ی مانیتور امکان پذیر کرده است.اما باید در نحو ه ی مصرف اینترنت گفت که مصرف شخصی است و کاربر به صورت انفرادی پشت دستگاه می نشیند ولیکن در مقایسه با تلویزیون باید گفت که رفتار تماشا بیشتر جمعی است.اینترنت به نوعی به انزوا کشاندن مصرف و مصرف کننده کمک کرده است.

استفاده از رسانه

استفاده از رسانه تحت تاثیر شرایط زمان و مکان ، و نیز عادات اجتماعی و فرهنگی قرار دارد.(مک کوئیل،د،138:130)

¨     مکان استفاده

رسانه های جمعی که اغلب در خانه استفاده می شوند(به خصوص تلویزیون، ویدئو،موسیقی ، کتاب)در واقع پلی هستند بین دنیای  خصوصی و خانگی و خانوادگی با فعالیت ها و مسائل جامعه ی پیرامونی.مخاطب بودن ،در برخی شرایط به معنای اشتراک در زندگی جامعه ی پیرامونی و در شرایطی دیگر ،صرفا تجربه ای است خود انگیخته که می تواند کلا شخصی و خصوصی یا تنها با حلقه ی کوچکی از دوستان و اعضای خانواده مشترک باشد.(مک کوئیل،د.1382:134) تلویزیون مصرفی خانوادگی و بیشتر جمعی دارد .

¨     گزینشگری پیام از طریق مخاطبان

برخی عوامل از جانب خود رسانه و برخی مربوط به مخاطب است که در گزینشگری پیام رسانه ای دخالت دارد .مک کوئیل (1997)پس زمینه ی اجتماعی(چون طبقه ، تحصیلات ، مذهب،محیط خانوادگی ،منطقه محل سکونت) ، مشخصه های فردی (جنس ، سن ، سطح درآمد)، نیازهای رسانه مدارانه ، سلایق و رجحان ها شخصی در خصوص ژانرها ، قالب ها ، یا محتوای خاص ،عادت های عمومی نسبت به مصرف رسانه در اوقات فراغت ،آگاهی نسبت به گزینه های موجود ،زمینه ی خاص استفاده (مثلا در مورد تلویزیون خانواده )بخت و اقبال قرار گرفتن در برابر پیام رسانه ای را عواملی از جانب مخاطب می داند که در نحوه ی گزینش پیام اثرگذارند.

مسلما پیامی که تولید کننده در نظر دارد و سپس در شکلی از نماد ها و اشیاء آنرا بیان می کند ، و آنرا در یک کانال ارتباطی و در شکل یک رسانه و سیاست های حاکم بر آن بیان می کند ،و نحوه ید ریافت پیام و زمینه ی دریافت پیام  باعث چرخش پیام از شکل اولین خود می شود و در آخر این مخاطب است که بازتقسیری از پیام دریافتی می کند .رویکرد استفاده و خرسندی نیز جایگاه مخاطب را از انفعال درآورده و وی را مخاطب و پویا در جریان مصرف فرهنگی می داند.[1] Life style

 

 

 

نظرات() 
viabiovit.com/online-viagra-zonder-recept.html
سه شنبه 23 مرداد 1397 04:22 ق.ظ

Superb stuff. Many thanks.
how to get viagra cheap can u buy viagra over the counter where can i buy viagra over the counter viagra best buy buy viagra pills online uk how to purchase viagra buying viagra in china cheap viagra online uk buy viagra sildenafil sildenafil citrate tablets
withoutadoctorsprescriptions.com/cialis-without-a-doctors-prescription.html
دوشنبه 22 مرداد 1397 05:21 ب.ظ

Incredible plenty of beneficial info!
generic cialis 20mg uk cuanto cuesta cialis yaho viagra vs cialis i recommend cialis generico cialis et insomni cialis dosage amounts how does cialis work cialis name brand cheap cialis canada on line generic cialis at the pharmacy
Cialis 20 mg
دوشنبه 7 خرداد 1397 05:27 ق.ظ

Fantastic write ups. Thanks a lot.
weblink price cialis cialis generico online acheter du cialis a geneve cialis 20mg preis cf rx cialis para comprar tadalafil 10 mg we choice free trial of cialis cialis online napol il cialis quanto costa cialis alternative
Cialis generic
جمعه 7 اردیبهشت 1397 08:59 ب.ظ

You actually suggested this terrifically!
tadalafil tablets dosagem ideal cialis cialis side effects only now cialis 20 mg cialis professional from usa cialis herbs deutschland cialis online cialis diario compra buy cialis online nz cialis 20 mg cost
Viagra tablets
سه شنبه 4 اردیبهشت 1397 09:25 ق.ظ

You actually reported that terrifically!
how buy viagra online viagra order uk cheap generic viagra online uk where to order viagra online where to buy cheap viagra where to purchase viagra buy viagra professional where to order viagra online buying real viagra online buy viagra online without prescription uk
Generic cialis
شنبه 18 فروردین 1397 01:02 ق.ظ

You said it adequately..
cialis generique cialis online deutschland cialis tadalafil online generic cialis 20mg uk dosagem ideal cialis how does cialis work cialis diario compra cialis canada cialis et insomni cialis daily new zealand
Cialis pills
جمعه 3 فروردین 1397 11:21 ب.ظ

Truly a good deal of awesome data!
cialis without a doctor's prescription generic for cialis generic cialis at walmart cialis 5mg prix cialis australia org cialis 20 mg cost ou acheter du cialis pas cher walgreens price for cialis cialis 50 mg soft tab cialis per paypa
Cialis online
دوشنبه 28 اسفند 1396 05:01 ق.ظ

Amazing advice. Regards.
generic cialis with dapoxetine overnight cialis tadalafil tadalafil 5mg price cialis wal mart pharmacy dosagem ideal cialis i recommend cialis generico cialis 10 doctissimo try it no rx cialis cialis side effects cialis price thailand
How do you stretch your Achilles?
پنجشنبه 16 شهریور 1396 07:21 ق.ظ
hello there and thank you for your information – I've definitely
picked up anything new from right here. I did however expertise several technical issues
using this website, since I experienced to reload the
website a lot of times previous to I could
get it to load correctly. I had been wondering if your web hosting
is OK? Not that I'm complaining, but slow loading instances times will often affect your placement in google
and could damage your quality score if ads and marketing with Adwords.
Well I am adding this RSS to my email and can look out for
a lot more of your respective exciting content. Make sure you update this again soon.
foot pain
دوشنبه 13 شهریور 1396 01:45 ب.ظ
When someone writes an paragraph he/she keeps the plan of a user in his/her
mind that how a user can be aware of it. Thus that's why this piece of writing is amazing.

Thanks!
chaturbate token hack real
دوشنبه 13 شهریور 1396 05:28 ق.ظ
I have been browsing on-line more than 3 hours these days,
but I by no means discovered any attention-grabbing article like
yours. It is lovely worth sufficient for me.

In my view, if all website owners and bloggers made excellent content as you
probably did, the web might be a lot more useful than ever before.
Annett
دوشنبه 9 مرداد 1396 09:53 ب.ظ
obviously like your website but you need to check the spelling on several of your
posts. A number of them are rife with spelling problems and I to find it
very troublesome to inform the truth on the other hand I will definitely come back again.
Tyrell
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 11:08 ق.ظ
I don't even know how I ended up here, but
I thought this post was good. I don't know who you are but certainly you are
going to a famous blogger if you are not already ;) Cheers!
Kristofer
شنبه 23 اردیبهشت 1396 05:57 ب.ظ
certainly like your website however you have to take a
look at the spelling on several of your posts.
A number of them are rife with spelling issues and I in finding it very bothersome to tell
the truth then again I will definitely come back
again.
ارتباطات (دانشگاه تهران)
دوشنبه 12 تیر 1385 09:07 ق.ظ
لینك كردم
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر

← درباره وبلاگمدیر وبلاگ : مطهره آخوندی

← لینکدونی

← طبقه بندی

← آرشیو

← لینکستان

← صفحات جانبی

← نظرسنجی

  اگر بخواهید یک وبلاگ جدید بسازید از کدام سرویس دهنده وبلاگی استفاده می کنید؟← آخرین پستها

← نویسندگان

← ابر برچسبها

← آمار وبلاگ

 • کل بازدید :
 • بازدید امروز :
 • بازدید دیروز :
 • بازدید این ماه :
 • بازدید ماه قبل :
 • تعداد نویسندگان :
 • تعداد کل پست ها :
 • آخرین بازدید :
 • آخرین بروز رسانی :