.::ارتباطات::.

مصرف تلویزیون

دوشنبه 12 تیر 1385

نویسنده: مطهره آخوندی | طبقه بندی:سینما و تلویزویون ، 

مطهره آخوندی

 a.motahare@gmail.com

مصرف فرهنگی  تلویزیون

masraf tv

دنیای امروزی را به تعبیر برخی جامعه ی پست مدرن و برخی دیگر جامعه ی فراغتی نامیده می شود ، جامعه ای که رسانه های جمعی نقش به سزایی در شکل دهی آن داشته اند . مصرف فرهنگی سبك زندگی ما را شكل می‌دهد، نیازها و تمایلات ما را سامان می‌دهد، مواد لازم برای تولید تخیلات و روءیاهایمان فراهم می‌كند، نشان‌دهندهء تفاوت‌ها و تمایزات اجتماعی است و نمایانگر تولیدات ثانویهء ما در به‌كارگیری ابزارهای موجود است (استوری،(1999 یکی از رسانه های فراگیر که می تواند سهم به سزایی در جمع گرا کردن و توده ای کردن جامعه داشته باشد ، تلویزیون است . برای فهم و درک مصرف تلویزیون باید چند نکته را مد نظر داشت :

¨     تلویزیون به عنوان یک رسانه جمعی

¨     مخاطب و ویژگی های آن

¨     بافت اجتماعی دریافت پیام رسانه ای چون تلویزیون

"در بسیاری از گونه های مطالعات فرهنگی بعد از دهه ی 1980 گرایش به آنچه مسئله پست مدرن نامیده شده است  وجود دارد که مک گیگان (1992) آنرا "پریولیسم فرهنگی" می نامد و بر لذت ، مصرف و ساخت فردی هویت تاکید دارد .از این منظر فرهنگ رسانه ، مواد لازم برای ایجاد هویت ها ، لذت ها و قدرت ها را تولید می کند و در نتیجه مخاطبان از طریق محصولات فرهنگی امر "پوپولار" می سازند."(داکلاس ، ک2005) در مطالعات فرهنگی که بیشتر بر متون تاکید می شود ، مصرف رسانه ای بیشتر معطوف بر متن پیام رسانه ای خواهد بود. زیرا امر اجتماعی با متن در رابطه ی تنگاتنگ قرار دارد. رویکرد مطالعات فرهنگی برای درک مخاطب از  روش تفسیر پذیری پیروی میکند برای نظام های آموزشی کاربرد اجتماعی دارد.بررسی ها به توده گرایی متمایل است. به تحلیل ذهن های خلاق و  جریان های مخالفی را که راهی به فرهنگ توده پیدا می کنند می کند. بر ماهیت سیاسی ارتباط جمعی و چگونگی دریافت پیام تاکید دارد. پس اگر مصرف رسانه ای چون تلویزیون را بخواهیم از این دید مورد بررسی قرار دهیم باید به متن رسانه توجه کرد.در اینجا مصرف را نه از دید مارکسیستی که تولید برای سرمایه و نه صرفا مصرف شخصی و نه از دید مکتب فرانکفورت که رسانه را موجب شکل گیری نیازهای مصرفی کاذب و انحراف از نیازهای بنیادین می داند ،بلکه در اینجا کالای مصرفی را باید پیام دانست ،دکتر عباس کاظمی به عنوان پارادیم سوم از مصرف ابداعی نام می برد" مصرف ابداعی، مصرف تولیدی است. مصرف‌كننده در این‌جا تولید كنننده است. همان‌طور كه فیسك گفته‌است كالاها ناتمام تولید می‌شوند این مصرف‌كننده‌ها هستند كه كالاها را تكمیل می‌كنند. بنابراین در این رویكرد معنای مصرف و تولید تغییر یافته و در نفس كردار مصرفی نوعی مقاومت و تولید دیده می‌شود. "(کاظمی، عباس 1385)

تلویزیون به عنوان یک رسانه جمعی 

تلویزیون نسبت به رسانه های دیگر فراگیر تر است . رسانه ای دیداری و شنیداری محسوب می شود . "اینک مخاطبان ، علاوه بر "شنیدن"، "دیدن" را نیز جزء ضروری مصرف رسانه ای تلقی می کنند و بنابراین ، تمایلاتشان بیشتر به سمت فرهنگ شنیداری دیداری معطوف شده است." (منتظرقائم،م1382:410)

تماشای تلویزیون تمرکز حواس قابل توجهی را می طلبد "زمانیکه مخاطبان به تلویزیون نگاه کرده و ویا با اینترنت کار می کنند ،به لحاظ نیازمندی به سایر حواس،هیچ فعالیت دیگری نمی توانند انجام دهند.بنابراین هر کار مهم تر و یا بی اهمیت تری که روی دهد ،آنها باید واقعه ی اصلی که تماشای تلویزیون است ،کنار گذارده و حواسشان را صرفا به آن فعالیت معطوف کنند.به هر حال، قطع جریان مشاهده،از یک سو باعث قطع رابطه مخاطب با رسانه شده و از سوی دیگر ، موجب ایجاد تنش روانی در انها می شود".(منتظر قائم.م1382:409)

قدرت ، رسانه یا مخاطب؟

"در پخش رسانه ای ما ،در قدرت بین "رسانه" و "مخاطب" تعارض هایی وجود دارد واین واقعیتی است که باید آنرا بپذیریم .اینکه آیا حق تقدم با مخاطب است یا با رسانه و ما باید نیاز مخاطب را در نظر بگیریم یا میلش را و اینها را چگونه تعریف کنیم و ..اینها مباحث ثانویه هستند. وجود بیش از هزار شبکه ماهواره ای و بیش از میلیاردها مگابایت اطلاعات در اینترنت و صدها رادیویی (دیجیتالی یا آنالوگی )و به طور کلی تعدد در منابع برای دریافت پیام ، این تعارض را کم رنگ تر کرده است. اینک مخاطب به دلیل تعد مجرای کانال های ارتباطی نیازی نمی بیند که فقط از یک دریچه ی خاص نیاز خود را تامین کند .

"در چنین شرایطی ، اگر ما به نیازهای مخاطب توجهی نکنیم، قطعا دیگرانی هستند که مخاطبان ما از اندیشه ها و برنامه های آنان (که برای مردم کشورهای خود تدارک دیده اند ) بهره می گیرند.این امر به معنی نیست که آنها با اندیشه خاصی به دنبال راه اندازی رسانه ای برای داخل جامعه ما هستند ، بلکه از آنجا که ما خود را عقب کشیده و میدان را برای آنها خالی کرده ایم، رقبای بسیار قوی تری از ما ، با سرمایه ، تخصص و بی پروایی اخلاقی و ارزشی بسیار بارزتری ، وارد بازار رقابت می شوند و در جذب ساعات و دقایق زندگی مخاطبان ما تلاش می کنند." (منتظر قائم ،م 1383:

نقش رسانه در شکل گیر ی افکار عمومی را نباید نادیده گرفت . که نشان از قدرت رسانه در ایجاد گفتمان میان مردم باشد .

"نمی‌توان از تأثیر گسترده و نفوذی که رسانه‌های صوتی و تصویری بر افکار عمومی چنین جوامعی بجا می‌گذارند غافل شد؛ تا جایی که منبع کسب خبر و داوری در مورد رویداهای جاری و مسایل اجتماعی و سیاسی و چگونگی وضعیت اقتصادی کشور، کمابیش از مجرای اغلب تنگ و یک‌جانبه‌ی این رسانه‌ها و از راه شنیدن رادیو و تماشای تلویزیون صورت می‌گیرد. بنابراین رسانه‌های گروهی گوناگون به‌نسبت درجه اهمیت و فراگیر بودنشان، نقشی مفید یا مُخَرب در فرایند شکل‌گیری جامعه‌ی مدنی می‌توانند داشته باشند" (ناقد،خسرو1385)

از تلویزیون چه می گیریم؟

در کشور ما که تلویزیون رسانه ای دولتی و ایدئولوژیک محسوب می شود ، مسلما پیام های ایدئولوژیک بسیاری را به مخاطب خود تزریق میکند. با آنکه کارکرد تلویزیون سرگرمی است ، در ایران کارکرد آموزشی بالاتر از سرگرمی مد نظر است.به تعبیر دکتر محسنیان راد ،در زمان انقلاب رادیو به منبر و تلویزیون به رادیو تبدیل شد.

یادگیری از تلویزیون تنها شامل افزایش سطح معرفت فرد در مورد آنچه از نظر سیاسی ‏اقتصادی ‏‏یا صنعتی در جهان می افتد نیست بلكه منبع اصلی یاد گیری اجتماعی است( نیكو، مینو 1381)

از آنجا که منابع دریافت پیام متکثر شدند و هم چنین فرض ما بر فعال بودن مخاطب است که خود می تواند پیام را دستکاری نماید و آنچه خود دوست دارد ،برگزیند ، با پذیرش چنین شرایطی بمخاطب می تواند مصرفی دیگر از پیام ارائه نماید.

مخاطب کیست؟

مخاطب را نباید جدا از تجربیات و تعاملات اجتماعی روزمره تعیین کرد. مخاطب كسی است كه با گرایش های ویژه ، تجربه های به خصوص ،تاثیر پذیر از عوامل گوناگون و دارای نیازها و علایق مختلف.

"مخاطبان بسته به عوامل فردی و اجتماعی ، آن بخش از مجموعه ی مضمون و یا پیام رسانه ای را جذب می كنند كه خود می خواهند نه بخشی را كه پیام رسان در نظر دارد"(قاضی زاده 1380ص 97)

"رسانه ما برای پیگیری تغییر سلیقه های فرهنگی و اینکه بداند چه افرادی ، با چه نوع سلیقه ای ، چه نوع برنامه ای را ، در چه ساعات از شبانه روز می خواهند تا بتوانند دقیقا همگام با مخاطبان حرکت کند "(منتظرقائم،1383.:410)

.مردم سنجی و یا مطالعه فرهنگ  مخاطبان در شناخت مخاطب موثرند. یکی از بحث های اصلی پیرامون مخاطب  "شیوه ی زندگی"  مخاطبان می باشد.

شیوه ی زندگی[1]

«سبک زندگی» :منظومه ی رفتارها و گرایش های متفاوت ، پدیدهٔ جوان و نوظهوری است که کمتر از نیم قرن از عمر آن نمی‌گذرد.هر تکنولوژی که در خانه آورده شود در سبک زندگی تغییراتی به وجود خواهد آورد. برای جلب مخاطب ، تلویزیون باید جایگاه خود را در شیوه زندگی مخاطبان پیداکند . شیوه ی زندگی نقش موثری در دریافت پیام دارد.

اوغات فراغت و جامعه ی فراغتی و مصرف تلویزیون

جامعه ی مدرن امروزه را به نوعی می توان جامعه ی فراغتی نامید .جامعه فراغتی عبارت است از : "جامعه‌ای است که مردم پول و وقت بیشتری دارند تا صرف فراغت کنند لذا: اوقات فراغت به روندهای اجتماعی دیگر مرتبط است مانند: .

1.    خصوصی شدن خانواده (صرف اوقات بیشتر در خانه و خانواده )

2.    کالائی شدن اوقات فراغت به رشد جامعه مصرفی مرتبط است

3.    رشد نابرابریهای اجتماعی، چون مصرف فراغت در بین جمعیت نامتوازن است، مثال طبقات متخصص و حرفه‌ای.ویژگیهای مهم جامعه مصرفی ویژگیهای جامعه مصرفی بیشتر از جهت رابطه آن با "سبک زندگی" بررسی می‌شوند. خرید، کالا و مصرف تاثیر زیادی بر سبک زندگی و پویایی آن دارد.

در این بین باید نقش تلویزیون و جایگاه آنرا در اوقات فراغت جویا شد . مصرف تلویزیون در هر طبقه اجتماعی متفاوت است زیرا اوقات فراغت در هر کدام از طبقات متفاوت می باشد ، طبقه ی مرفه به دلیل امکانات رفاهی  ورزش های خاص و مکان های مختلفی را برای گذران اوات فراغت انتخاب می کند ، و اگر مکانی چون منزل مکانی برای صرف قسمتی از اوقات فراغت محسوب شود آیا حتما از تکنولوزی های موجود در منزل تلویزیون برگزیده می شود ؟ اگر بر گزیده می شود به چه دلیل و اگر سهم کمی در پر کردن اوقات فراغت دارد به چه دلیل؟ آیا تلویزیون می تواند نیازهای مخاطب طبقه مرفه خود را تامین کند؟ آیا مخاطب مرفه با برنامه ها و شخصیت ها هم ذات پنداری خواهد کرد؟

"در جامعه ای که تفریحات بیرون از خانه وجود ندارد ، یا بسیار محدود وگران است و متعلق به اقشار و گروههای خاصی است ،رادیو تلویزیون به ناچار ، وظیفه برآوردن نیازها و انتظارات مخاطبان را بر عهده می گیرند."(منتظرقائم،م 1383:412)

 باید توجه داشت که بین گذراندن وقت و كشتن وقت باید تفاوت قائل شد.تماشای تلویزیون بر اساس عادت با افزایش سن و سطح تحصیلات كمتر می شود این افراد بیشتر به خود رسانه وابستگی دارند تا یك محتوای خاص وهمچنین بیشتر به برنامه های طنزو سرگرمی  توجه می كنند تا اخبار و گزارش های جاری .

این سوال مطرح می شود که وجود سایر تکنولوژی ها چه تاثیری بر ریزش مخاطب تلویزیون و یا نه افزایش مخاطب تلویزیون خواهد کرد؟

استفاده کنندگان ویدئو اصولا مخاطبان فعالی هستند.با توجه به تحقیق رابین و بانتز  بیشتر انگیزه های مصرف کنندگان ویدئو برای مقاصد خاص است ، نه اینکه تماشا بر اساس عادت باشد یا پر کردن اوقات فراغت.

در مقایسه تلویزیون کابلی و تلویزیون سراسری ، مخاطب آگاهانه تر برنامه ای را برای تماشا بر می گزیند.

وجود اینترنت نیز رقیبی است برای تلویزیون ، که با جاذبه هایی چون مولتی مدیا بودن ،حتی دریافت کانال های تلویزیونی را بر صفحه ی مانیتور امکان پذیر کرده است.اما باید در نحو ه ی مصرف اینترنت گفت که مصرف شخصی است و کاربر به صورت انفرادی پشت دستگاه می نشیند ولیکن در مقایسه با تلویزیون باید گفت که رفتار تماشا بیشتر جمعی است.اینترنت به نوعی به انزوا کشاندن مصرف و مصرف کننده کمک کرده است.

استفاده از رسانه

استفاده از رسانه تحت تاثیر شرایط زمان و مکان ، و نیز عادات اجتماعی و فرهنگی قرار دارد.(مک کوئیل،د،138:130)

¨     مکان استفاده

رسانه های جمعی که اغلب در خانه استفاده می شوند(به خصوص تلویزیون، ویدئو،موسیقی ، کتاب)در واقع پلی هستند بین دنیای  خصوصی و خانگی و خانوادگی با فعالیت ها و مسائل جامعه ی پیرامونی.مخاطب بودن ،در برخی شرایط به معنای اشتراک در زندگی جامعه ی پیرامونی و در شرایطی دیگر ،صرفا تجربه ای است خود انگیخته که می تواند کلا شخصی و خصوصی یا تنها با حلقه ی کوچکی از دوستان و اعضای خانواده مشترک باشد.(مک کوئیل،د.1382:134) تلویزیون مصرفی خانوادگی و بیشتر جمعی دارد .

¨     گزینشگری پیام از طریق مخاطبان

برخی عوامل از جانب خود رسانه و برخی مربوط به مخاطب است که در گزینشگری پیام رسانه ای دخالت دارد .مک کوئیل (1997)پس زمینه ی اجتماعی(چون طبقه ، تحصیلات ، مذهب،محیط خانوادگی ،منطقه محل سکونت) ، مشخصه های فردی (جنس ، سن ، سطح درآمد)، نیازهای رسانه مدارانه ، سلایق و رجحان ها شخصی در خصوص ژانرها ، قالب ها ، یا محتوای خاص ،عادت های عمومی نسبت به مصرف رسانه در اوقات فراغت ،آگاهی نسبت به گزینه های موجود ،زمینه ی خاص استفاده (مثلا در مورد تلویزیون خانواده )بخت و اقبال قرار گرفتن در برابر پیام رسانه ای را عواملی از جانب مخاطب می داند که در نحوه ی گزینش پیام اثرگذارند.

مسلما پیامی که تولید کننده در نظر دارد و سپس در شکلی از نماد ها و اشیاء آنرا بیان می کند ، و آنرا در یک کانال ارتباطی و در شکل یک رسانه و سیاست های حاکم بر آن بیان می کند ،و نحوه ید ریافت پیام و زمینه ی دریافت پیام  باعث چرخش پیام از شکل اولین خود می شود و در آخر این مخاطب است که بازتقسیری از پیام دریافتی می کند .رویکرد استفاده و خرسندی نیز جایگاه مخاطب را از انفعال درآورده و وی را مخاطب و پویا در جریان مصرف فرهنگی می داند.[1] Life style

 

 

 

نظرات() 
Cialis generic
جمعه 16 آذر 1397 03:35 ق.ظ

Valuable data. Thanks.
generic cialis 20mg uk cialis professional yohimbe cheap cialis try it no rx cialis cialis 5 mg funziona buy original cialis trusted tabled cialis softabs cialis prices buying cialis in colombia does cialis cause gout
Cialis pills
پنجشنبه 15 آذر 1397 08:12 ق.ظ

Kudos, Lots of facts.

brand cialis generic acquistare cialis internet legalidad de comprar cialis viagra vs cialis cialis generic availability cialis 5 mg para diabeticos how much does a cialis cost canadian discount cialis acheter du cialis a geneve prezzo cialis a buon mercato
buy cialis usa
چهارشنبه 14 آذر 1397 01:00 ب.ظ

Incredible many of fantastic facts.
cialis for sale in europa cialis 5 mg effetti collateral buy cialis sample pack cialis generico en mexico buy cialis online nz cialis generic dose size of cialis viagra vs cialis cialis canadian drugs buy brand cialis cheap
Cialis pills
چهارشنبه 14 آذر 1397 01:31 ق.ظ

Cheers! I value this!
cialis venta a domicilio buy cialis online cheapest venta cialis en espaa cialis wir preise precios cialis peru buy cialis online canadian discount cialis buying brand cialis online cialis australian price weblink price cialis
buy cialis pills online
سه شنبه 13 آذر 1397 02:34 ب.ظ

You said it perfectly..
cialis 20 mg effectiveness cialis tadalafil cialis 20 mg cost cialis with 2 days delivery achat cialis en suisse buy cialis cheap 10 mg bulk cialis cialis rezeptfrei generic cialis pill online tadalafil 20mg
buy cialis delhi
سه شنبه 13 آذر 1397 03:07 ق.ظ

You made your stand very effectively!!
cialis farmacias guadalajara bulk cialis click now buy cialis brand when can i take another cialis cialis flussig cialis online cialis dosage cialis canada on line buy cialis online legal where to buy cialis in ontario
buy cialis online without a prescription
دوشنبه 12 آذر 1397 02:03 ب.ظ

You revealed it fantastically!
costo in farmacia cialis cialis 5mg prix we use it cialis online store achat cialis en suisse try it no rx cialis cialis generic we choice free trial of cialis recommended site cialis kanada cialis tadalafil online cialis 20 mg cut in half
Cialis online
دوشنبه 12 آذر 1397 02:50 ق.ظ

Cheers, Loads of info.

cialis savings card cialis kaufen if a woman takes a mans cialis buy name brand cialis on line cialis in sconto cost of cialis per pill only best offers 100mg cialis cialis 10 doctissimo cialis reviews prix cialis once a da
buy cialis us pharmacy
یکشنبه 11 آذر 1397 02:08 ب.ظ

Regards! Plenty of knowledge.

generic cialis levitra il cialis quanto costa cialis daily reviews where to buy cialis in ontario cuanto cuesta cialis yaho price cialis per pill buy generic cialis how does cialis work acquisto online cialis canadian discount cialis
Cialis 20 mg
یکشنبه 11 آذر 1397 02:35 ق.ظ

Perfectly voiced really. !
cialis 20mg preis cf best generic drugs cialis cialis 5 mg effetti collateral cialis 20mg cialis savings card cialis coupon 5 mg cialis pharmacie en ligne cialis for sale south africa cialis tadalafil cialis canada on line
buy cialis online us pharmacy
شنبه 10 آذر 1397 02:16 ب.ظ

Incredible quite a lot of very good tips!
cialis lilly tadalafi side effects of cialis ou acheter du cialis pas cher cialis e hiv cialis coupon cialis alternative cialis 20mg preis cf cialis lilly tadalafi ou acheter du cialis pas cher prices on cialis 10 mg
Online cialis
شنبه 10 آذر 1397 02:09 ق.ظ

Thanks a lot. An abundance of facts.

tadalafil generic wow cialis 20 dosagem ideal cialis ou acheter du cialis pas cher cialis wir preise cialis purchasing preis cialis 20mg schweiz can i take cialis and ecstasy low dose cialis blood pressure cialis dosage
Generic cialis
جمعه 9 آذر 1397 02:49 ب.ظ

Fantastic write ups. Thanks!
cialis en mexico precio cialis 5mg billiger comprar cialis 10 espa241a click here take cialis cialis pills boards cialis bula look here cialis cheap canada achat cialis en suisse cialis 5mg prix cialis herbs
buy cialis with no prescription
جمعه 9 آذر 1397 03:02 ق.ظ

Factor very well considered!.
cialis dose 30mg buying cialis on internet generic cialis tadalafil cialis generika cialis online nederland cialis super kamagra cialis 5mg prix tadalafil 20 mg generic cialis at walmart best generic drugs cialis
buy cialis us pharmacy
پنجشنبه 8 آذر 1397 03:39 ق.ظ

This is nicely put! !
achat cialis en itali where do you buy cialis compare prices cialis uk chinese cialis 50 mg buy cialis online nz look here cialis order on line when can i take another cialis how does cialis work buy cialis online cialis rezeptfrei
buy cheap cialis in canada
چهارشنبه 7 آذر 1397 03:08 ق.ظ

Seriously loads of very good info!
female cialis no prescription cialis online napol look here cialis order on line generic cialis venta de cialis canada tadalafil 10 mg cialis prices in england cialis pills boards 5 mg cialis pharmacie en ligne cipla cialis online
levitra 20mg
پنجشنبه 19 مهر 1397 06:46 ب.ظ

Nicely put. Regards!
generic levitra buy 10 mg levitra buy 10 mg levitra vardenafil buy levitra 20 mg levitra online buy 10 mg levitra vardenafil 20mg buy levitra 20 mg buy levitra 20 mg
Buy cialis online
سه شنبه 10 مهر 1397 10:41 ق.ظ

You actually said this fantastically.
cialis 5 mg funziona cialis tablets australia cialis dosage cialis kaufen bankberweisung cialis kaufen bankberweisung cialis patentablauf in deutschland cialis daily brand cialis generic cialis et insomni cialis 20mg prix en pharmacie
Generic cialis
یکشنبه 8 مهر 1397 06:31 ق.ظ

You reported that wonderfully!
cialis patentablauf in deutschland buying cialis overnight brand cialis generic the best site cialis tablets cialis 05 venta de cialis canada cialis side effects dangers cialis prezzo in linea basso cuanto cuesta cialis yaho cialis generico lilly
canadian pharmacy online 24
شنبه 31 شهریور 1397 08:16 ب.ظ

Thanks a lot. Loads of posts!

canadian pharmacys online canadian pharmacies cialis from canada canadian pharmacys reputable canadian prescriptions online canada drugs online canadian online pharmacies legal buy viagrow pro canadian pharmaceuticals for usa sales how safe are canadian online pharmacies
http://cialisvonline.com/
چهارشنبه 28 شهریور 1397 09:30 ب.ظ

Good posts. Regards.
click here cialis daily uk cialis 100 mg 30 tablet cialis generico lilly cost of cialis per pill cialis daily dose generic generic cialis review uk generic cialis pill online cialis online nederland click now buy cialis brand cialis lilly tadalafi
http://cialisvonline.com/
سه شنبه 27 شهریور 1397 06:28 ب.ظ

Nicely put. Thanks a lot.
order cialis from india when can i take another cialis wow look it cialis mexico rx cialis para comprar canadian discount cialis enter site natural cialis buy cialis cheap 10 mg cialis lowest price cialis patentablauf in deutschland deutschland cialis online
http://cialisvonline.com/
پنجشنبه 15 شهریور 1397 07:40 ق.ظ

Thanks! Great information.
cialis 20mg prix en pharmacie how to buy cialis online usa buy cialis uk no prescription when will generic cialis be available cialis per paypa cialis side effects canadian discount cialis can i take cialis and ecstasy achat cialis en itali cialis generic
canadianpharmacyies.com
سه شنبه 13 شهریور 1397 11:34 ب.ظ

Appreciate it! A lot of tips!

northwest pharmacies prescriptions from canada without trusted pharmacy canada scam canadian pharmacies-24h canadian pharmacy king canadian medications list canada medication list cialis canadian pharmacy canadian online pharmacy canadian drug
buycialisky.com
سه شنبه 13 شهریور 1397 06:11 ق.ظ

Seriously lots of good tips!
cheap generic viagra online uk buy viagra online usa cheap generic viagra uk online viagra buy viagra soft buying viagra online australia buy generic viagra with paypal how to buy viagra online without prescription viagra buy usa viagra buy online uk
Cialis online
دوشنبه 12 شهریور 1397 10:23 ب.ظ

You suggested this fantastically.
how to purchase cialis on line cialis vs viagra we like it cialis price what is cialis cialis generico en mexico cialis 30 day trial coupon cialis online holland enter site very cheap cialis acquisto online cialis buy cialis online cheapest
http://cialisvus.com/
دوشنبه 12 شهریور 1397 04:26 ق.ظ

Very well spoken truly. !
cialis for sale cialis 5 effetti collaterali effetti del cialis best generic drugs cialis precios de cialis generico we like it cialis soft gel cialis coupons we choice cialis uk cialis tablets sublingual cialis online
http://viagrayosale.com/
یکشنبه 11 شهریور 1397 02:31 ب.ظ

Awesome information. Thank you!
cialis sicuro in linea enter site very cheap cialis achat cialis en europe only best offers cialis use cialis sale online cialis sans ordonnance enter site natural cialis cialis tablets generic for cialis cialis en mexico precio
viabiovit.com/online-viagra-zonder-recept.html
سه شنبه 23 مرداد 1397 04:22 ق.ظ

Superb stuff. Many thanks.
how to get viagra cheap can u buy viagra over the counter where can i buy viagra over the counter viagra best buy buy viagra pills online uk how to purchase viagra buying viagra in china cheap viagra online uk buy viagra sildenafil sildenafil citrate tablets
withoutadoctorsprescriptions.com/cialis-without-a-doctors-prescription.html
دوشنبه 22 مرداد 1397 05:21 ب.ظ

Incredible plenty of beneficial info!
generic cialis 20mg uk cuanto cuesta cialis yaho viagra vs cialis i recommend cialis generico cialis et insomni cialis dosage amounts how does cialis work cialis name brand cheap cialis canada on line generic cialis at the pharmacy
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30

← درباره وبلاگمدیر وبلاگ : مطهره آخوندی

← لینکدونی

← طبقه بندی

← آرشیو

← لینکستان

← صفحات جانبی

← نظرسنجی

  اگر بخواهید یک وبلاگ جدید بسازید از کدام سرویس دهنده وبلاگی استفاده می کنید؟← آخرین پستها

← نویسندگان

← ابر برچسبها

← آمار وبلاگ

 • کل بازدید :
 • بازدید امروز :
 • بازدید دیروز :
 • بازدید این ماه :
 • بازدید ماه قبل :
 • تعداد نویسندگان :
 • تعداد کل پست ها :
 • آخرین بازدید :
 • آخرین بروز رسانی :